Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 39, 40: Thực hành và trải nghiệm - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Viết phép nhân để tính. Vẽ hình thể hiện các phép chia rồi viết phép chia.

Câu 1 trang 39, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép nhân để tính.

Lời giải:

- Để tính số cái chân của 2 con kiến ta lấy ta thấy số con kiến nhân với số chân của mỗi con kiến.

- Để tính tất cả số cái bánh ta lấy số hộp bánh nhân với số cái bánh trong mỗi hộp.

- Để tính số chân bò ta lấy số con bò nhân với số chân của mỗi con bò.


Câu 2 trang 40, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Vẽ hình thể hiện các phép chia rồi viết phép chia.

Lời giải:

a) Xếp đều 12 qủa cam vào 3 đĩa ta thực hiện phép chia 12 : 3 = 4

b) Xếp 12 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 6 quả ta thực hiện phép chia 12 : 6 = 2

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan