Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 41: Thực hành và Trải nghiệm - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Em hãy viết tên một vài loại cây có trong trường mà em đã quan sát. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm dựa vào kết quả ở bài 1.

Câu 1 trang 41

Em hãy viết tên một vài loại cây có trong trường mà em đã quan sát.

Em quan sát các cây được trồng tại trường mình rồi lấy ví dụ: Cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng, hoa hồng, .....

Câu 2 trang 41

Câu hỏi:

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm dựa vào kết quả ở bài 1.

a) Cao hơn hay thấp hơn (xem ví dụ mẫu)?

Cây

Chiều cao của cây so với chiều cao của em

Chiều cao của cây so với chiều cao của cột cờ

Phượng

cao hơn

thấp hơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) So sánh chiều cao của cây.

Viết vào chỗ chấm.

Cây ...................... cao hơn ......................

Cây ...................... thấp hơn cây .......................

Cây ...................... cao nhất.

Cây ...................... thấp nhất.

Lời giải:

a)

Cây

Chiều cao của cây so với chiều cao của em

Chiều cao của cây so với chiều cao của cột cờ

Phượng

cao hơn

thấp hơn

Bàng

cao hơn

thấp hơn

Bằng lăng

cao hơn

thấp hơn

Hoa hồng

thấp hơn

thấp hơn

b)

Cây phượng cao hơn cây bàng

Cây hoa hồng thấp hơn cây bàng.

Cây phượng cao nhất.

Cây hoa hồng thấp nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan