Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 23 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.8 trên 45 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 23 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp (một cụm từ có thể được điền ở hai chỗ…)

cân nặng, lượng mỡ, chiều cao, tăng cân, gia đình, điều trị, chế độ ăn

Béo phì của trẻ em được định nghĩa là sự tăng quá mức của …….. dự trữ dẫn đến …….. bất thường, quá mức so với ….. của trẻ em. Béo phì có thể phòng ngừa và ……….. được, tuy nhiên kết quả phụ thuộc rất nhiều vào ………… Nguyên tắc ……….. béo phì là giảm tốc độ …….., điều chỉnh ……………….. theo tuổi, tăng hoạt động thể lực, ……… vẫn phải đảm bảo được sự tăng trưởng …… của trẻ.

Trả lời:

Béo phì của trẻ em được định nghĩa là sự tăng quá mức của lượng mỡ dự trữ dẫn đến cân nặng bất thường, quá mức so với chiều cao của trẻ em. Béo phì có thể phòng ngừa và điều trị được, tuy nhiên kết quả phụ thuộc rất nhiều vào gia đình. Nguyên tắc điều trị béo phì là giảm tốc độ tăng cân, điều chỉnh cân nặng theo tuổi, tăng hoạt động thể lực, chế độ ăn vẫn phải đảm bảo được sự tăng trưởng chiều cao của trẻ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan