Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây :

Quan sát ba biểu đồ tương quan nhiệt ẩm A, B, C tr.59 SGK, hãy nêu các nhận xét và kết luận theo các gợi ý cụ thể dưới đây :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... ( nóng, ôn hòa hay thuộc đới khí hậu nào đã học )

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ... 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng ... độ C (tháng ...)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến ... độ C (tháng ...)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây (cao hay thấp) ... quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng ... mm (tháng ...)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng ... mm (tháng ...)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa (nhiều hay ít) ... , mưa nhiều vào mùa ... 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ...

Trả lời :

a) Nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở biểu đồ A

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 10 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -30 độ C (tháng 1 )

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 40 mm (tháng 7)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 1)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít , mưa nhiều vào mùa đông 

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới lục địa

b) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ B

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 25 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 10 độ C (tháng 12)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 120 mm (tháng 12)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 5 mm (tháng 7)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít, mưa nhiều vào mùa thu đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu địa trung hải 

c) Nhận xét về nhiệt độ,lượng mưa ở biểu đồ C

- Về nhiệt độ :

+ Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 15 độ C (tháng 7)

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 5 độ C (tháng 1)

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa :

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 175 mm (tháng 1)

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 75 mm (tháng 5)

+ Như vậy, ở đây lượng mưa nhiều, mưa nhiều vào mùa đông

- Kết luận : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa này thuộc đới khí hậu ôn đới hải dương

Sachbaitap.com
Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan