Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 27 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

Trả lời :

Để tay trước mũi, thở ra và hít vào ta thấy có luồng khí ấm chạm vào tay khi thở ra và làn không khí mát tràn vào lỗ mũi khi hít vào.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan