Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 60 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 35 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 60 Vở bài tập Khoa học 4

Viết 3 ví dụ về âm thanh cần thiết cho con người.

Trả lời :

Viết 3 ví dụ về âm thanh cần thiết cho con người.

- Tiếng nói (giao tiếp, giảng bài,….)

- Tiếng trống trường.

- Tiếng nhạc, tiếng chim hót.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan