Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 87 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 87 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Trong một số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào ?

a) Đại bàng.

b) Rắn hổ mang.

c) Gà.

1.2. Trong một số những động vật dưới đây, lúa là thức ăn của động vật nào ?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng.

c) Rắn hổ mang.

1.3. Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào ?

a) Chuột đồng.

b) Cú mèo.

c) Rắn hổ mang.

1.4. Trong số những động vật dưới đây, gà là thức ăn của động vật nào ?

a) Đại bàng.

b) Chuột đồng.

c) Cú mèo.

1.5. Trong số những động vật dưới đây, chuột đồng không phải là thức ăn của động vật nào ?

a) Đại bàng.

b) Cú mèo.

c) Gà.

d) Rắn hổ mang.

Trả lời :

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Đáp án

c

b

c

a

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan