Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 110 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 49 phiếu

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?

a) \({10^2} + {11^2} + {12^2}\) và \({13^2} + {14^2}\)       

b) \({\left( {30 + 25} \right)^2}\) và 3025

b) 37 . (3 + 7) và \({3^3} + {7^3}\)                 

d) 48 . (4 + 8) và \({4^3} + {8^3}\) 

Giải

a) Ta có: \({10^2} + {11^2} + {12^2} = 100{\rm{ }} + {\rm{ }}121{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }} = {\rm{ }}365\)

                \({13^2} + {14^2} = {\rm{ }}169{\rm{ }} + {\rm{ }}196{\rm{ }} = {\rm{ }}365\) 

   Vậy:     \({10^2} + {11^2} + {12^2} = {13^2} + {14^2}\)

b) Ta có: \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {55^2} = 3025\)

    Vậy      \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {\rm{ }}3025\) 

c) Ta có: 37 . (3 + 7) = 37 . 10 = 370 ; \({3^3} + {7^3}\) = 27 + 343 = 370

    Vậy      37 . (3 + 7) = \({3^3} + {7^3}\)

d) Ta có : 48 . (4 + 8)= 48 . 12 = 576 ; \({4^3} + {8^3}\) = 64 + 512 = 576

    Vậy       48 . (4 + 8) = \({4^3} + {8^3}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan