Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 114 trang 20 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 không?

a) \(42 + 54 \)                               

b) \(600 -14\)

c) \(120 + 48 + 20   \)                   

d) \(60 + 15 + 3\)

Giải

a) Vì \(42\; ⋮\; 6\) và \(54\;⋮\; 6\) nên \((42+54)\; ⋮\; 6\).

b) Vì \(600 \;⋮\; 6\) nhưng \(14\) không chia hết cho \( 6\) nên \((600 - 14)\) không chia hết cho \(6\)

c) Vì \(120\; ⋮\; 6\), \(48 \;⋮\; 6\) nhưng \(20\) không chia hết cho \(6\) nên \((120 + 48 + 20)\) không chia hết cho \( 6\).  

d) Vì \(60 \;⋮\; 6\) và \(15+3 = 18 \;⋮ \; 6\) nên \((60 + 15 + 3)\; ⋮\; 6\).   

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan