Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 117 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g.

Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g:

Giải

Ta có

\(4{2 \over 5} + a + 1{1 \over 5} + 2,3 = 8,3\)

\(\eqalign{
& \left( {4{2 \over 5} + 1{1 \over 5}} \right) + a = 6 \cr
& 5{3 \over 5} + a = 6 \Rightarrow a = 6 - 5{3 \over 5} = 5{5 \over 5} - 5{3 \over 5} = {2 \over 5} \cr
& 3,5 + a + b + 4{1 \over 5} = 8,3 \cr
& 3,5 + \left( {{2 \over 5} + 4{1 \over 5}} \right) + b = 8,3 \cr
& 4{3 \over 5} + b = 8,3 - 3,5 \cr
& 4,6 + b = 4,8 \Rightarrow b = 0,2 \cr
& 4{2 \over 5} + b + 0,7 + g = 8,3 \cr
& \left( {4,4 + 0,2 + 0,7} \right) + g = 8,3 \cr
& 5,3 + g = 8,3 \Rightarrow g = 8,3 - 5,3 = 3 \cr} \)

\(3,5 + 1,2 + c + e = 8,3 \)

\(\Rightarrow c + e = 8,3 - 4,7 = 3,6\)                        (1)

\(4,2 + 0,7 + d + e = 8,3 \)

\(\Rightarrow d + e = 8,3 - 4,9 = 3,4\)                        (2)

\(2,3 + 3 + d + c = 8,3 \)

\(\Rightarrow c + d = 8,3 - 5,3 = 3\)                            (3)

Cộng từng vế (1), (2) và (3):

                    2 (c + d + e) = 3, 6 + 3, 4 + 3

                         c + d + e = 5

Suy ra: d = 1, 4;  c = 1, 6; e = 2

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan