Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 138 trang 89 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 45 phiếu

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên.

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên:

a) (-7). (-7). (-7). (-7). (-7). (-7)              

b) (-4). (-4). (-4). (-5). (-5). (-5)

Giải

a) \(\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right) = {\left( { - 7} \right)^6}\)

b) \(\left( { - 4} \right).{\rm{ }}\left( { - 4} \right).{\rm{ }}\left( { - 4} \right).{\rm{ }}\left( { - 5} \right).{\rm{ }}\left( { - 5} \right).{\rm{ }}\left( { - 5} \right)\)

= \({\left[ {\left( { - 4} \right)\left( { - 5} \right)} \right]^3} = {20^3}\) 

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan