Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 141 trang 89 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 58 phiếu

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên.

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa  của một số nguyên:

a) \({\rm{}}\left( { - 8} \right).{\left( { - 3} \right)^3}.\left( { + 125} \right)\)

b) \(27.{\left( { - 2} \right)^3}.\left( { - 7} \right).\left( { + 49} \right)\)

Giải

a) \({\rm{}}\left( { - 8} \right).{\left( { - 3} \right)^3}.\left( { + 125} \right)\)

= \(\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right).\left( { - 3} \right)} \right].\left( {5.5.5} \right)\)

= \(\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right].\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right].\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 3} \right).5} \right] \)

= \(30.30.30 = {30^3}\)

b) \(27.{\left( { - 2} \right)^3}.\left( { - 7} \right).\left( { + 49} \right) \)

= \(\left( {3.3.3} \right).\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left[ {\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)

= \(\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right].\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right].\left[ {3.\left( { - 2} \right).\left( { - 7} \right)} \right]\)

= \(42.42.42 = {42^3}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan