Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 trang 36, 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 15.1 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({3 \over 7}\) của 28 thì bằng \({{12} \over 7}\) của số

(A) 7;                          (B) 12;

(C) 4;                          (D) \({{36} \over {49}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (A) 7.

Câu 15.2 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({1 \over 3}\) % của một số là 10. Số đó là

(A) 0,07;                  (B) 0,3;

(C) 3;                       (D) 3000        

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án (D) 3000.

Câu 15.3 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán \({3 \over 7}\) số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 45 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán

Giải

\({4 \over 7}\) số cam người ấy mang đi bán là 46 + 2 = 48 (quả)

Vậy số cam mang đi bán là: \(48:{4 \over 7} = 84\) (quả)

Câu 15.4 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết rằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa bằng \({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa. Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đã sửa

Giải

\({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa, nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}.4 = {4 \over 6} = {2 \over 3}\) (đoạn đường) đội thứ nhất sửa.

Chiều dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng:

\(1 + {2 \over 3} = {5 \over 3}\) (đoạn đường của đội thứ nhất)

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là:

\(200:{5 \over 3} = 120\) (m)

Đoạn đường đội thứ hai sửa là:

200 – 120 = 80 (m)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan