Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 162 trang 93 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 65 phiếu

Tính các tổng sau.

Tính các tổng sau:

a) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 8} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left( { - 10} \right)\) ;

b) 555 - (-333) - 100 - 80 ;

c) -(-229) + (-219) – 401 + 12

d) 300 – (-200) – (-120) +18

Giải

a) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 8} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left( { - 10} \right) \)

= \(\left( { - 15} \right) + \left( { - 10} \right) =  - 25\) 

b) \(555 - ( - 333) - 100 - 80\)

= \(\left( {555 + 333} \right) - (100 + 80)\) 

= 888 – 180 = 708

c) -(-229) + (-219) – 401 + 12

= (229 – 219) – (401 – 12)

= 10 – 389 = - 379

d) 300 – (-200) – (-120) +18

= (300 + 200) + (120 + 18)

= 500  + 138 = 638

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan