Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 163 trang 94 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 64 phiếu

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn.

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) -4 < x < 5               b) -7 < x < 5                c) -19 < x < 20

Giải

a) \(- 4 < x < 5 \Rightarrow x \in \left\{ { - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}\) 

Ta có: (-3)+(-2) +(-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4

= \(\left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] + \left[ {\left( { - 2} \right) + 2} \right] + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0 + 4\)     

= 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4

b) - 7 < x < 5 \(\Rightarrow x \in \left\{ { - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4} \right\}\)

Ta có (-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1) + 0 + 1 +2 + 3 + 4

= \(\left[ {\left( { - 6} \right) + \left( { - 5} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 4} \right) + 4} \right] + \left[ {\left( { - 3} \right) + 3} \right] +\)

\(\left[ {\left( 2 \right) + 2} \right] + \left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0\)

= (-11) + 0 +0 + 0 + 0 + 0 = -11

c) \({\rm{ }} - 19{\rm{ }} < {\rm{ }}x{\rm{ }} < {\rm{ }}20 \)

\(\Rightarrow x \in \left\{ { - 18; - 17; - 16;...;17;18;19} \right\}\)

Ta có: (-18) + (-17) +(-16) + … + 0 + … + 17 + 18+ 19

= \(\left[ {\left( { - 18} \right) + 18} \right] + \left[ {\left( { - 17} \right) + 17} \right] + ... +\)

\(\left[ {\left( { - 1} \right) + 1} \right] + 0 + 19\)     

= 0+ 19 =19

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan