Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 198 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 61 phiếu

Tìm số tự nhiên x.

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \(123 - 5(x+4) = 38\)

b) \((3{\rm{x}} - {2^4}){.7^3} = {2.7^4}\)

Giải

a) \(123 - 5(x+4) = 38\)

    \( 5(x+4) = 123 - 38\)

    \( 5(x+4) = 85\)

    \(x + 4 = 85 : 5 \)

    \(x + 4  = 17\)

    \( x = 17 - 4 \)

    \(x = 13\)

b)

\(\eqalign{
& (3{\rm{x}} - {2^4}){.7^3} = {2.7^4} \cr&3{\rm{x}} - {2^4} = {2.7^4}:{7^3} \cr
&  3{\rm{x}} - 16 = 2.7 \cr&3{\rm{x}} - 16 = 14 \cr&3{\rm{x}} = 14 + 16 \cr
& 3{\rm{x}} = 30 \cr&x = 30:3 \cr&x = 10 \cr} \)

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan