Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 27 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 27 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu đúng và chữ S vào ☐ trước câu sai.

☐ Chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối.

☐ Giếng nước cần phải xây thành cao, có nắp đậy.

☐ Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.

☐ Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

☐ Không lội qua suối khi trời mưa, lũ, dông, bão.

Trả lời:

S Chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối.
Đ Giếng nước cần phải xây thành cao, có nắp đậy.
Đ Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.
Đ Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.
Đ Không lội qua suối khi trời mưa, lũ, dông, bão.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan