Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 37 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.8 trên 37 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 37 Vở bài tập Khoa học 4

Hoàn thành bảng sau :

Tiêu chuẩn đánh giá

Nước bị ô nhiễm

Nước sạch

Màu

 

 

Mùi

 

 

Vị

 

 

Vi sinh vật

 

 

Các chất hòa tan

 

 

Trả lời :

Tiêu chuẩn đánh giá

Nước bị ô nhiễm

Nước sạch

Màu

Có màu, vẩn đục

Không màu, trong suốt

Mùi

Có mùi hôi

Không mùi

Vị

 

Không vị

Vi sinh vật

Nhiều quá mức cho phép

Không có hoặc có ít không đủ gây hại

Các chất hòa tan

Chứa các chất hòa tan có hại cho sức khỏe

Không có hoặc có các chất khoáng có lợi với tỉ lệ thích hợp

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan