Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 41 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 19 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 41 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với những việc làm để bảo vệ nguồn nước ở gia đình / địa phương em và bổ sung thêm việc làm khác vào chỗ … (nếu có).

Địa phương và gia đình em cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ?

a) Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước như giếng nước, hồ nước đường ống dẫn nước.

b) Đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước.

c) Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước.

d) Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

e) Những việc làm khác : …………… .

Trả lời :

Chọn a,c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan