Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 18 phiếu

Dùng máy tính bỏ túi tìm x thỏa mãn đẳng thức

Dùng máy tính bỏ túi ( máy tính CASIO  fx-220, CASIO  fx-500A, SHARP EL-500M,…) tìm x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

a) \({x^2} = 5;\)

b) \({x^2} = 6;\)

c) \({x^2} = 2,5;\)

d) \({x^2} = \sqrt 5 .\)

Gợi ý làm bài

a) \({x^2} = 5 \Rightarrow {x_1} = \sqrt 5 \) và \({x_2} =  - \sqrt 5 \)

Ta có : \({x_1} = \sqrt 5  \approx 2,236\) và \({x_2} =  - \sqrt 5  =  - 2,236\)

b) \({x^2} = 6 \Rightarrow {x_1} = \sqrt 6 \) và \({x_2} =  - \sqrt 6 \)

Ta có : \({x_1} = \sqrt 6  \approx 2,449\) và \({x_2} =  - \sqrt 6  \approx  - 2,449\)

c) \({x^2} = 2,5 \Rightarrow {x_1} = \sqrt {2,5} \) và \({x_2} =  - \sqrt {2,5} \)

Ta có : \({x_1} = \sqrt {2,5}  \approx 1,581\) và \({x_2} =  - \sqrt {2,5}  \approx  - 1,581\)

d) \({x^2} = \sqrt 5  \Rightarrow {x_1} = \sqrt {\sqrt 5 } \) và \({x_2} =  - \sqrt {\sqrt 5 } \)

Ta có : \({x_1} = \sqrt {\sqrt 5 }  \approx 1,495\) và \({x_2} =  - \sqrt {\sqrt 5 }  \approx  - 1,495\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan