Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 77 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 43 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 77 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?

a) Mới cấy.

b) Đẻ nhánh.

c) Làm đòng.

d) Chín.

2.2. Cây ăn quả cần được tưới nước đầy đủ vào giai đoạn nào?

a) Cây non.

b) Quả chín.

Trả lời :

Câu hỏi

2.1

2.2

Đáp án

d

a

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan