Câu 2 trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với số dân cả nước trong hai năm: 1999 và 2010

Dựa vào số liệu dưới đây:

- Số dân thành thị nước ta năm 2010: 26515,9 nghìn người.

- Số dân nông thôn nước ta năm 2010: 60416,6 nghìn người.

- Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta năm 1999 là: 23,5%.

a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với số dân cả nước trong hai năm: 1999 và 2010.

b) Qua biểu đồ nêu nhận xét....

Trả lời:

a) Xử lí số liệu:

Tỉ lệ dân số nông thôn năm 1999 = 100% - 23,5% = 76,5%

Tỉ lệ dân số thành thị năm 2010 = số dân thành thị/(số dân thành thị +số dân nông thôn) x 100 = 30,5%

Tỉ lệ dân số nông thôn năm 2010 = 100% - 30,5% = 69,5%

Bảng số liệu tỉ lệ dân thành thị và nông thôn năm 1999 và 2010

Năm Tỉ lệ dân thành thị Tỉ lệ dân nông thôn
1999 23,5% 76,5%
2010 30,5% 69,5%

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số thành thị so với số dân cả nước trong hai năm: 1999 và 2010.

b) Nhận xét: dân số thành thị nước ta tăng từ năm 1999 đến năm 2010, tuy nhiên trong 10 năm tỉ lệ này vẫn còn thấp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan