Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 8 SBT Địa lí 7

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Căn cứ vào bảng số liệu vẽ biểu đồ so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011.

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: 

 

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011.

b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu nhận xét.

Trả lời :

a) Biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011

b) Bảng mật độ dân số của các châu lục:

Nhận xét : 

Theo bảng số liệu cho ta thấy :

- Châu Á có số dân đông nhất thế giới là 4216 triệu người đồng thời cũng là châu lục có mật độ dân số cao nhất thế giới là 132 người/km2

- Châu Đại Dương có số dân thấp nhất thế thế giới là 37.1 triệu người và có diện tích thấp nhất là 9.275 triệu km2 đồng thời là châu lục có mật độ dân số thấp nhất là 4 người/km2.

- Châu Phi, châu Âu và châu Mĩ là ba châu lục có số dân, diện tích và mật độ dân số trung bình, có sự chênh lệch thấp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan