Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 205 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B

Cho \(A = \left\{ {8;45} \right\},B = \left\{ {15;4} \right\}\)

a) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a + b sao cho a ∈ A, b ∈ B

b) Tìm tập hợp D các số tự nhiên x = a - b sao cho a ∈ A, b ∈ B

c) Tìm tập hợp E các số tự nhiên x = a.b sao cho a ∈ A, b ∈ B

d) Tìm tập hợp G các số tự nhiên x sao cho a = b.x và a ∈ A, b ∈ B

Giải

a) \(C = \left\{ {23;12;60;49} \right\}\)                         

b) \({\rm{D}} = \left\{ {4;30;41} \right\}\)

c) \({\rm{E}} = \left\{ {120;32;675;180} \right\}\)                 

d) \(G = \left\{ {2;3} \right\}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan