Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 20 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.8 trên 20 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 20 Vở bài tập Khoa học 4

Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ ………. cho thích hợp trong các câu dưới đây :

nước sạch ; tươi ; sạch ; nấu chín ; màu sắc ; mùi vị lạ ; bảo quản; an toàn

Để thực hiện vệ sinh …… thực phẩm cần:

- Chọn thức ăn ……, ………, có giá trị dinh dưỡng, không có………và ………

- Dùng ……… để rửa thực phẩm , dụng cụ và để nấu ăn.

- Thức ăn được………., nấu xong nên ăn ngay.

- Thức ăn chưa dùng hết phải………… đúng cách.

Trả lời :

Để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cần:

- Chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, không có màu sắcmùi vị lạ.

- Dùng nước sạch để rửa thực phẩm , dụng cụ và để nấu ăn.

- Thức ăn được nấu chín, nấu xong nên ăn ngay.

- Thức ăn chưa dùng hết phải bảo quản đúng cách.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan