Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 34 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:

a) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.    

b) Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.              

c) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.   

Trả lời:

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan