Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 19 Chữ A và những người bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào ô thích hợp. (ngạc nhiên, gặp, nhắc, vui sướng, làm quen, sửng sốt, làm ra, nói)

Câu hỏi:

Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào ô thích hợp.

(ngạc nhiên, gặp, nhắc, vui sướng, làm quen, sửng sốt, làm ra, nói) 

Từ ngữ chỉ hoạt động

Từ ngữ chỉ cảm xúc

 

 

Lời giải:

- Từ ngữ chỉ hoạt động: gặp, nhắc, làm quen, làm ra, nói.

- Từ ngữ chỉ cảm xúc: ngạc nhiên, vui sướng, sửng sốt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan