Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 3 trang 74 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 74 Vở bài tập Khoa học 4

Viết không hoặc có vào cột tương ứng trong bảng dưới đây cho phù hợp với tính chất của nước ở các thể khác nhau.

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

 

 

 

Có vị không?

 

 

 

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

 

 

 

Có hình dạng nhất định không?

 

 

 

Trả lời :

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

Không mùi

Không mùi

Không mùi

Có vị không?

Không vị

Không vị

Không vị

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

Nhìn thấy

Không nhìn thấy

Nhìn thấy

Có hình dạng nhất định không?

Không có hình dạng nhất định

Không có hình dạng nhất định

Có hình dạng nhất định

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan