Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 34 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 38 phiếu

Tìm x, biết

Tìm x, biết:

a) \(\sqrt {x - 5}  = 3\);

b) \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\);

c) \(\sqrt {2x - 1}  = \sqrt 5 \);

d) \(\sqrt {4 - 5x}  = 12\).

Gợi ý làm bài

a) \(\sqrt {x - 5}  = 3\) điều kiện: \(x - 5 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 5\)

Ta có: \(\sqrt {x - 5}  = 3 \Leftrightarrow x - 5 = 9 \Leftrightarrow x = 14(tm)\)

b) \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\) điều kiện: \(x - 10 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 10\)

Vì \(\sqrt {x - 10}  \ge 0\) nên không có giá trị nào của x để \(\sqrt {x - 10}  =  - 2\)

c) \(\sqrt {2x - 1}  = \sqrt 5 \) điều kiện: \(2x - 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 0,5\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& \sqrt {2x - 1} = \sqrt 5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5 \cr
& \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3 (tm)\cr} \)

d) \(\sqrt {4 - 5x}  = 12\) điều kiện: \(4 - 5x \ge 0 \Leftrightarrow x \le {4 \over 5}\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& \sqrt {4 - 5x} = 12 \Leftrightarrow 4 - 5x = 144 \cr
& \Leftrightarrow - 5x = 140 \Leftrightarrow x = - 28(tm) \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan