Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 37 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 36 phiếu

Tìm số đã cho.

Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. Tìm số đã cho.

Giải

Gọi chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y.

Điều kiện: x ∈ N* và x ≤ 9; y ∈ N* và y ≤ 9

Số đã cho \(\overline {xy}  = 10x + y\); số đổi chỗ \(\overline {yx}  = 10y + x\)

Đổi chỗ hai chữ số ta được số mới lớn hơn số đã cho 63.

Ta có phương trình: \(\left( {10y + x} \right) - \left( {10x + y} \right) = 63\)

Tổng của số mới và số đã cho bằng 99, ta có phương trình:

\(\left( {10x + y} \right) + \left( {10y + x} \right) = 99\)

Ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{\left( {10y + x} \right) - \left( {10x + y} \right) = 63} \cr
{\left( {10x + y} \right) + \left( {10y + x} \right) = 99} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{9y - 9x = 63} \cr 
{11x + 11y = 99} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{ - x + y = 7} \cr 
{x + y = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{2y = 16} \cr 
{x + y = 9} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 8} \cr 
{x + 8 = 9} \cr
} } \right. \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 8} \cr 
{x = 1} \cr} } \right. \cr} \)

Với \(x =1; y = 8\) thỏa mãn điều kiện bài toán

Vậy số đã cho là \(18.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan