Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 10 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 10 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

4.1. Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ:

a) Động vật.

b) Thực vật.

c) Động vật và thực vật.

4.2. Vai trò của chất bột đường:

a) Xây dựng và đổi mới cơ thể.

b) Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.

c) Tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy và điều hiển hoạt động sống.

d) Giúp cơ thể phòng chống bệnh.

Trả lời:

Câu hỏi

4.1

4.2

Đáp án

b

b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan