Câu 4 trang 122 Vở bài tập Khoa học 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 122 Vở bài tập Khoa học 5

Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan