Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 54 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 54 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng về những việc làm để phòng chống bão ở gia đình/địa phương em và bổ sung thêm việc làm khác vào chỗ … (nếu có).

Địa phương và gia đình em đã làm gì để phòng chống bão?

a) Theo dõi bản tin thời tiết.   

b) Tìm cách bảo vệ nhà cửa, sản xuất.

c) Không dự trữ sẵn thức ăn, nước uống.

d) Đến nơi trú ẩn an toàn, cắt điện khi có bão.

e) Những việc làm khác : ………..

Trả lời :

Chọn a, b, d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan