Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b.

Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b?

a) 5x – y = 7                                                    c) 3x + 5y = 10

b) 0x + 3y  = -1                                               d) 6x – 0y = 18

Giải

a) \(5x - y = 7 \Leftrightarrow y = 5x - 7\). Xác định hàm số có dạng y = ax + b

Với a = 5 ; b = -7

b) \(3x + 5y = 10 \Leftrightarrow y =  - {3 \over 5}x + 2\). Xác định hàm số có dạng y = ax + b

Với \(a =  - {3 \over 5};b = 2\)

c) \(0x + 3y =  - 1 \Leftrightarrow y =  - {1 \over 3}\). Xác định hàm số có dạng y = ax + b

Với \(a = 0;b =  - {1 \over 3}\)

d) \(6x - 0y = 18 \Leftrightarrow x = 3\). Không xác định hàm số có dạng y = ax + b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan