Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 71 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 71 Vở bài tập Khoa học 4

Viết 2 ví dụ về vật vừa là nguồn sáng vừa là nguồn nhiệt.

Trả lời :

Vật vừa là nguồn sáng vừa là nguồn nhiệt :

- Mặt Trời.

- Ngọn lửa của bếp ga, bếp củi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan