Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 Unit 16 Trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Fill in each of the gaps in the passage below with one suitable word from the box.

Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp.

combined used designed (2)
brought succeeded put
came called linked

The first modem general-purpose electronic Computer, ENIAC went into Service at the University of Pennsylvania.

The 30-ton machine, (1) ___________ by two American engineers, John W. Mauchly and J. Presper Eckert, Jr., was 5.5 meters high and 24 meters long, and it contained 17,468 vacuum tubes by (2) ___________ 800 kilometers of wiring.

The invention of the transistor in 1948 (3) ___________ about a revolution in Computer development and the breakthrough in Computer miniaturization (4) ___________ in 1958, when Jack Kilby, an American engineer, (5) __________ the first true integrated Circuit (IC). He (6)________ electronic components on a chip. Later, engineers (7)________ in putting more and more components on each Silicon chip. Today a microchip the size of a fingemail can contain as many as 10 million components. 

There was another revolution in microchip technology in 1971 when the American engineer Marcian E. Hoff (8)___________ the basic elements of a Computer on one tinỵ Silicon chip, which he (9)_________ a microprocessor.

In 1953 there were only about 100 computers in use in the entire world. Today more than 300 million computers are (10) ___________ in homes, businesses, government offices, and universities for almost every purpose.

Hướng dẫn giải 

1. designed

2. linked

3. brought

4. came

5. designed

6. put

7. succeeded

8. combined

9. called

10. used

Dịch bài đọc 
 
Máy tính xách tay máy tính đa năng đầu tiên, ENIAC đã được đưa vào Dịch vụ tại Đại học Pennsylvania.

Máy 30 tấn được thiết kế bởi hai kỹ sư người Mỹ, John W. Mauchly và J. Presper Eckert, Jr. dài 5.5 mét và dài 24 mét, và chứa 17.468 ống chân không bằng dây dẫn 800 kilômét.

Sự phát minh ra bóng bán dẫn vào năm 1948 đã mang lại một cuộc cách mạng trong phát triển Máy tính và sự đột phá trong việc thu nhỏ máy tính đến năm 1958, khi Jack Kilby, một kỹ sư người Mỹ, đã thiết kế vi mạch tích hợp đầu tiên. Ông đặt các linh kiện điện tử trên một con chip. Sau đó, các kỹ sư đã thành công trong việc đưa thêm nhiều thành phần vào mỗi chip Silicon. Ngày nay, một vi mạch kích thước của một fingemail có thể chứa tới 10 triệu thành phần.

Có một cuộc cách mạng trong công nghệ vi mạch vào năm 1971 khi kỹ sư người Mỹ Marcian E. Hoff đã kết hợp các yếu tố cơ bản của một máy tính trên một chip Silicon của thiếc, mà ông gọi là bộ vi xử lý.

Năm 1953 chỉ có khoảng 100 máy tính được sử dụng trên toàn thế giới. Ngày nay, hơn 300 triệu máy tính được sử dụng trong nhà, doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và trường đại học cho hầu hết mọi mục đích.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan