Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 16 Trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.

Invented or was invented ? Use the correct form of the verb in brackets.

Phát minh hay được phát mình? Sử dụng dạng đúng của các từ dưới đây.

a) Hubert Booth __________ a compact and modem vacuum cleaner.

b) Bottle-making machinery __________ by Michael J. Owens.

c) The air conditioner __________ by Willis Carrier in 1902.

d) The crossword puzzle __________ by Arthur Wynne.

e) Clarence Birdseye __________ frozen food.

f) The Computer mouse______________ by Douglas Engelbart.

g) The first credit card________________ by Ralph Schneider.

h) Color photography by Auguste and Louis Lumiere.

i) Igor Sikorsky_______________ the first successful helicopter.

j) The ballpoint pen________________ by Ladislo Biro in 1938.

Hướng dẫn giải 

a. invented 

b. was invented 

c. was invented 

d. was invented 

e. invented 

f. was invented

g. was invented

h. was invented

i. invented

j. was inventedBài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan