Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 4.104 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Tùy thuộc vào giá trị của tham số m để ứng với mỗi giá trị đó phương trình

\(\left| {{x^2} - 2x - 3} \right| = m\)

Giải:

\(m < 0\) : phương trình vô nghiệm

\(m = 0\) : phương trình có hai nghiệm

\(0 < m < 4\) : phương trình có bốn nghiệm

\(m = 4\) : phương trình có ba nghiệm

\(m > 4\) : phương trình có hai nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan