Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 47 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết

Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết:

a) \({x^2} = 15\);

b) \({x^2} = 22,8\);

c) \({x^2} = 351\);

d) \({x^2} = 0,46.\)

Gợi ý làm bài

a) \({x^2} = 15\)

\( =  > {x_1} = \sqrt {15}  \approx 3,873\)

\({x_2} =  - \sqrt {15}  \approx  - 3,873\)

b) \({x^2} = 22,8\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {22,8}  \approx 4,7749\)

\({x_2} =  - \sqrt {22,8}  \approx  - 4,7749\)

c) \({x^2} = 351\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {351}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  - \sqrt {351}  \approx  - 18,735\)

d) \({x^2} = 0,46\)

\( \Rightarrow {x_1} = \sqrt {0,46}  \approx 18,735\)

\({x_2} =  - \sqrt {0,46}  \approx  - 0,6782\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan