Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4.71 trang 147 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chọn đáp án đúng

Hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ \matrix{
\, - x\cos x\text{ với }x < 0 \hfill \cr
\,{{{x^2}} \over {1 + x}}\text{ với }0 \le x < 1 \hfill \cr
\,\,{x^3}\text{ với }x \ge 1. \hfill \cr} \right.\)

(A) liên tục tại mọi điểm \(x \in R\)

(B) liên tục tại mọi điểm trừ điểm \(x = 0\)

(C) liên tục tại mọi điểm trừ \(x = 1\)

(D) liên tục taoij mọi điểm trừ hai điểm \(x = 0\) \(x = 1.\)

Giải

Chọn C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan