Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 57 trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu

Tính: a) 248 + (- 12) + 2064 + (- 236)

Tính:

a) 248 + (-12) + 2064 + (- 236)              

b) (-298) + (-300) + (-302)

Giải

a) 248 + (-12) + 2064 + (- 236)

   \( = {\rm{ }}248{\rm{ }} + \left[ {\left( { - 12} \right) + \left( { - 236} \right)} \right] + 2064 \)

   \(= \left[ {248 + \left( { - 248} \right)} \right] + 2064\)

   = 0 + 2064 = 2064

b) \({\rm{ }}\left( { - 298} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( { - 300} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}\left( {{\rm{ }} - 302} \right) \)

  \(= \left[ {\left( { - 298} \right) + \left( { - 302} \right)} \right] + \left( { - 300} \right)\) 

  = (-600 ) + ( -300) = -900

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan