Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 61 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu

Tìm x.

Tìm x, biết:

a) \(x = \dfrac{1}{4} + \dfrac{2}{{13}}\) 

b) \(\dfrac{x}{3} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{{ - 1}}{7}\)

Giải

a)

\(\eqalign{
& x = {1 \over 4} + {2 \over {13}} \cr
& x = {{13} \over {52}} + {8 \over {52}} \cr
& x = {{13 + 8} \over {52}} \cr
& x = {{21} \over {52}} \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& {x \over 3} = {2 \over 3} + {{ - 1} \over 7} \cr
& {x \over 3} = {{14} \over {21}} + {{ - 3} \over {21}} \cr
& {x \over 3} = {{11} \over {21}} \cr
& \Rightarrow 21.x = 11.3 \text{  (Tính chất hai phân số bằng nhau)}\cr
& \;\;\;\;\;x = 33:21 \cr
& \;\;\;\;\;x = {{11} \over 7} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan