Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 62 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 113 phiếu

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết :

a. \(2436 : x = 12\)                          

b. \(6 . x - 5 = 613\)

c. \(12.(x - 1 ) = 0\)                        

d. \(0 : x  =  0\)

Giải

a) \(2436 : x = 12\)

    \( x = 2436 : 12\)

    \( x = 203\)

b) \(6 . x - 5 = 613\)

    \( 6.x = 613+5 \)

    \( 6.x = 618\)   

    \(  x = 618 : 6\)

    \( x = 103\)

c) \(12.(x - 1 ) = 0\)

    \(x - 1 = 0: 12\)

    \(x - 1 = 0 \)

    \(x = 1\)

d)  \(0 : x  =  0\)  \( \Rightarrow  x ∈\mathbb N^*\)

Tập hợp các giá trị của x là tập \(\mathbb N^*\)

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan