Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 64 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B.

Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì \(CM = {{CA - CB} \over 2}\)

Giải

Vì M là trung điểm AB nên AM = BM

Vì M nằm giữa A và C nên AM + MC =  AC

Vì C nằm giữa B và M nên BC + MC = BM \(\Rightarrow \) BC = BM – MC

Suy ra:   AC > BC

Ta có: AC – BC = (AM + MC) – (BM – MC)

                             = AM + MC – BM + MC = 2MC

\( \Rightarrow CM = {{CA - CB} \over 2}\) 

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan