Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 79 trang 78 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 25 phiếu

Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số ( a , b ∈ Z ).

Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số (a, b ∈ Z) nếu:

a) a = 2, b = 8                       b) a = -3, b = -5

c) a = -1, b = 6                      d) a = 5, b = -2

Giải

a) a = 2, b = 8: Khoảng cách là: 8 – 2  = 6                     

b) a = -3, b = -5: Khoảng cách là: ( -3 ) – ( -5) = ( -3 ) + 5 = 2

c) a = -1, b = 6: Khoảng cách là: 6 – ( -1 ) = 6 + 1 = 7

d) a = 5, b = -2: Khoảng cách là: 5 – ( -2 ) = 5 + 2 = 7

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan