Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 81 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu

Tính.

Tính:

a) 8 – ( 3 – 7)                                     b) ( -5 ) – ( 9 – 12 )

Giải

a) \(8{\rm{ }}-{\rm{ }}\left( {{\rm{ }}3{\rm{ }}-{\rm{ }}7} \right) \)

= \(8 - \left[ {3 + \left( { - 7} \right)} \right] \)

= \(8 - \left( { - 4} \right) = 8 + 4 = 12\) 

b) \(\left( { - 5} \right)-\left( {9-12} \right) \)

= \(\left( { - 5} \right) - \left[ {9 + \left( { - 12} \right)} \right] \)

= \(\left( { - 5} \right) - \left( { - 3} \right) \)

= \(\left( { - 5} \right) + 3 =  - 2\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan