Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 89 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Tìm x, biết

Tìm x, biết:

a) \(\root 3 \of x  =  - 1,5\)

b) \(\root 3 \of {x - 5}  = 0,9\)

Gợi ý làm bài

\(\eqalign{
& a)\,\root 3 \of x = - 1,5 \Leftrightarrow x = {\left( { - 1,5} \right)^3} \cr
& \Leftrightarrow x = - 3,375 \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\root 3 \of {x - 5} = 0,9 \Leftrightarrow x - 5 = {\left( {0,9} \right)^3} \cr
& \Leftrightarrow x - 5 = 0,729 \Leftrightarrow x = 5,729 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan