Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 31 phiếu

Hãy chọn kết quả đúng

Câu 9.1 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

(A) Số đối của \({{ - 3} \over 4}\) là                 1) \({7 \over {11}}\) 

(B)   Số đối của \({{ - 7} \over {11}}\)  là               2) 0

(C)  Số đối của \({{ - 7} \over {11}}\) là                 3) \({3 \over 7}\)

(D) Số đối của 0 là                     4) \({3 \over 4}\)  

                                                      5) \({{ - 7} \over 3}\) 

Giải

A)–4; B)-1; C)–5; D)-2     

Câu 9.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Kết quả của phép tính \({1 \over 3} - {1 \over 4} + {1 \over 5} - {1 \over 6}\) là

\(\left( A \right){{17} \over {60}};\)

\(\left( B \right){{13} \over {60}};\)                                     

\(\left( C \right){7 \over {60}};\)

\(\left( D \right){{23} \over {60}}\)

Hãy chọn kết quả đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){7 \over {60}};\)

Câu 9.3 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

a) Chứng tỏ rằng n ∈ N, n # 0 thì:

\({1 \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\)

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh: 

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {9.10}}\)

Giải

a) \({1 \over {n(n + 1)}} = {{n + 1 - n} \over {n(n + 1)}} = {{n + 1} \over {n(n + 1)}} - {{n + 1} \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} - {1 \over {n + 1}}\)      

b) \(S = 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + ... + {1 \over 9} - {1 \over {10}} \)

\(S= 1 - {1 \over {10}} = {9 \over {10}}\)      

Câu 9.4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính nhanh \(A = {1 \over 6} + {1 \over {12}} + {1 \over {20}} + {1 \over {30}} + {1 \over {42}} + {1 \over {56}}\) 

Giải

\( = {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + {1 \over {4.5}} + {1 \over {5.6}} + {1 \over {6.7}} + {1 \over {7.8}}\) 

\( = {1 \over 2} - {1 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 4} + {1 \over 4} - {1 \over 5} + {1 \over 5} - {1 \over 6} + {1 \over 6} - {1 \over 7} + {1 \over 7} - {1 \over 8} = {1 \over 2} - {1 \over 8} = {3 \over 8}\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan