Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 93 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 83 phiếu

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \({a^3}.{a^5}\)                      b) \({x^7}.x.{x^4}\)

c) \({3^5}{.4^5}\)                       d) \({8^5}{.2^3}\)

Giải

a) \({a^3}.{a^5} = {a^{3 + 5}} = {a^8}\)                         

b) \({x^7}.x.{x^4} = {x^{7 + 1 + 4}} = {x^{12}}\)

c) \({3^5}{.4^5} = 3.3.3.3.3.4.4.4.4.4\)                 

               \( = (3.4).(3.4).(3.4).(3.4).(3.4).\)

               \( = 12.12.12.12.12 = {12^5}\)

d) \({8^5}{.2^3} = {8^5}.8 = 8^{5+1}={8^6}\)

Sachbaitap.com

             

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan