Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 96 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu

Tìm số nguyên x.

Tìm số nguyên x, biết:

a) \(2 - x = 17 – ( -5)   \)                     

b) \(x - 12 = (-9) - 15\)

Giải

a) \(2 - x = 17 - ( -5)\)

    \(2 - x = 17 + 5\)

    \( 2 -x = 22\)

    \( x + 22 = 2\)

    \(x=2-22\)

    \(x = -20\)

b) \(x - 12 = (-9) - 15\)

    \(x -12 = ( -9 ) + ( -15 )\)

    \(x - 12 = -24\)

    \( x = -24 + 12\)

    \(x = -12\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan